Toiminta-ajatus

Perhekotimme on tarkoitettu kuntien huostaanottamille ja sijoitusta tarvitseville lapsille ja nuorille, jotka soveltuvat perhehoitoon. Perhekodillamme on myös mahdollisuus itsenäistyvien nuorten jälkihoitoon.
  Tarjoamme lapsille ja nuorille kodin, jossa on turvalliset ja pysyvät perhekotivanhemmat,
         jotka hoitavat ja vastaavat arkipäivän vanhemmuudesta.

   Tarjoamme lapsille ja nuorille korjaavia kokemuksia hoitavassa ja terapeuttisessa ilmapiirissä.

   Tarjoamme ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellisen ja yksilöllisen hoivan ja huolenpidon.

   Ylläpidämme suhteita lapsen biologisiin vanhempiin ja sukulaisiin, sekä muihin tärkeisiin ihmissuhteisiin.
Harjun perhekoti Oy

Myllykatu 4, 41160 Tikkakoski

Niina Harju: 050-353 0601

  harjunperhekoti@gmail.com