Tavoitteet ja arvot

Pyrimme luomaan mahdollisimman turvalliset ja kodinomaiset puitteet, jossa lapsella on tilaa elää, tuntea, kasvaa ja kehittyä vuorovaikutustaitoiseksi, itsenäiseksi ja vastuulliseksi aikuiseksi.
Tavoitteenamme on se, että lapsi kokee kiintymyssuhteen ainakin yhteen luotettavaan aikuiseen. Tämän suhteen varassa hän voi ylläpitää toivoa ja nähdä itsensä arvokkaaksi.

Hoito- ja kasvatustyössämme tavoitteenamme on auttaa lasta tulemaan sinuiksi menneisyytensä ja itsensä kanssa, sekä löytämään vahvuuksiaan ja käyttämään niitä siihen, että oman elämän kulkuun voi vaikuttaa.Tuemme lasta oppivelvollisuuslain edellyttämän kasvatuksen, opetuksen ja yleissivistyksen omaksumisessa, jota annetaan paikallisen/lähiympäristön kouluissa.

Yhteiskuntaan integroituminen, perhekodista itsenäiseen elämään siirtyminen ja koulutuksesta työelämään siirtyminen on hoito- ja kasvatustyömme perimmäinen tavoite.
Harjun perhekoti Oy

Myllykatu 4, 41160 Tikkakoski

Niina Harju: 050-353 0601

  harjunperhekoti@gmail.com